Bethlehemsstjernen i den 300 kg tunge stendør af rosakvarts er fremstillet af to cylindre i forgyldt bronce, omgivet af en ti-takket stjerne. De to cylindre er inspireret af mødet mellem planeterne Jupiter og Saturn i år 7 f.kr., som er en sandsynlig forklaring på det fænomen, der blev kendt som Bethlehemsstjernen. Foto: Niels Clemmesen.

Stendøren ses bag det ny alterparti, udført af billedhugger Mogens Møller, 2010. Foto: Niels Clemmesen.

Bethlehemsstjernen går tværs gennem stendøren og korresponderer med Higgs Fantomstjerne, glasblæst i beskyttelsesdøren. Ved håndgrebet ses motiv af et elektron-proton sammenstød i et boblekammer. Foto: Niels Kragelund.

Rosakvarts med sidekrystaller, der får stenen til at ændre farve. Foto: Niels Clemmesen.

Higgs Fantomstjerne og Bethlehemsstjernen forenes i et samtidigt blik. Foto: Susanne Fibiger.

Higgs Fantomstjerne glasblæst i beskyttelsesdøren, også kaldet Fantomdøren. Det ægformede håndgreb danner et særligt motiv sammen med krusedullen, der forestiller et spor efter et elektron-proton sammenstød. Foto: Susanne Fibiger.

STENDØREN I AALBORG KLOSTERKIRKE

STENDØREN indgår som del af totaludsmykningen GELOIA, udført af billedhugger Mogens Møller, 2010-15.
Artiklen STJERNEDØREN I AALBORG KLOSTERKIRKE er publiceret i Festskrift for Per Aage Brandt, RASK 2014.


Tekster:

ASTRONOMER INSPIRERER TIL STJERNEKUNST, 2012. Produktion: Aarhus Universitet.