42 m2 skitser og modeller til arbejder i Hirtshals og Dronninglund. KØS - Museum for kunst i det offentlige rum.

VANDREUDSTILLING 
VENDSYSSEL KUNSTMUSEUM - THE LIGHTHOUSE GLASGOW - KØS MUSEUM FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RUM - ARKITEKTSKOLEN AARHUS 

med 42 m2 skitser og modeller til arbejder i Hirtshals og Dronninglund.
De tre SOUL værker SCOTT, LAMP og HERMES har på forskellige måder foldet sig ud i det offentlige rum.

 

TILFÆLDETS GEOMETRI
Kunstneriske veje i det offentlige rum 1993-99
af Dorte Dahlin og Mogens Møller

Udstillingen belyser vores arbejde i Hirtshals og i Dronninglund.

Gennem modeller, muck-ups, tegninger, fotografier og fotostater samt  forskelligt skriftligt materiale tegner vi et billede af den særlige æstetik - eller plastik, vi sammen har udviklet for værker i det offentlige rum under  hensyntagen til det enkelte steds historie, topografi, skalaer, befolkning og  - de kommunale kunstneriske udvalg.
Der vil på udstillingen være eksempler på Gummigeometri - Arkæoplastik - Sikkerhedsplastik - Kryptoplastik - Byrådsplastik m.m.

Man kan betragte udstillingen som et atlas over gennemførte og ikke-gennemførte projekter med byen, befolkningen og landskabet som rum og udgangspunkt.

Således er Monument og Trappe i Hirtshals f.eks. ikke blevet til ud fra en “Master-plan”, men netop gennem en bearbejdning af de vilkår, som dels er stedets, dels enkeltpersoners og kommunale udvalgs drømme og forskelligartede krav.

Kendetegnende for vores arbejde, både i Hirtshals og i Dronninglund Kommune, har været, at vi er blevet opfordret til opgaverne fra lokal side og at vi  har  arbejdet under økonomiske vilkår, som har været “ubestemte” langt hen i processen. Analyser og visioner om rummet, stedet og opgavens karakter har været det første ønske fra begge kommuner, formuleret som spørgsmål og egne forestillinger. Vores værker bærer således også til en vis grad præg af  i udgangspunktet at være fritstillede afsøgninger af det enkelte steds variabler.

Denne særlige metode har i Hirtshals frembragt Den Grønne Plads (DD 1993) og Monument og Trappe (DD & MM 1997) -  og også andre projekter, hvor vi har bearbejdet byens rum - både synligt og usynligt: Fra The Bunker Secret Site, - et forseglet kunstværk gennemført  i 1995 med et hold unge kunstnere fra Mogens Møllers skole på Kunstakademiet frem til en arkæo-plastisk skitseopgave i 1999 for de studerende ved Afd. X på Aarhus Arkitektskole. Opgaven - henlagt til år 3000 af Dorte Dahlin - gik ud på at “udgrave” et Arkæo-geo-plastisk sælarium skabt på et tidspunkt mellem år 2000 og år 2300. Opgaven løstes her i fint samarbejde med Nordsømuseets direktør, Susanne Fibiger, der netop stod foran opførelse af et sælarium.

Udstillingen vil på forskellig vis søge at tegne dette samlede, flerdimensionale billede af især Hirtshals - gennem forarbejder til værker, som  findes nu - samt gennem skitser, der alene i kraft af deres eksistens som formulerede tanker, allerede er udlagt som spor og billeder i de enkeltes forestillinger om rummet, dets fortid, nutid og fremtid.

Dorte Dahlin og Mogens Møller

Juni 1999

 

Katalog med artikel af Mikkel Bogh. Artiklen findes desuden i Arkitekturhistorisk Årsskrift ARCHITECTURA 22 / 2000