KOLOSSEN O, model 1:32. Skitseprojekt i samarbejde med Mogens Møller til Skt. Annæ Plads.

Monumentets sokkel dækkes af vand i et 6-kantet bassin.

KOLOSSEN O

KOLOSSEN O består af selve monumentets korpus, et vandbassin og en cirkelrund plads.
Monumentet har form som en keglestub sat på spidsen. Keglestubbens “spids” skærer
sig ned i et 6-takket bassin.
Det 200 cm dybe bassin forsynes med regnvand opsamlet fra skålen i monumentets top.
Vandet herfra renses og sendes videre til en vandtank under jorden for at blive pumpet op til bassinet.
Som i Dorte Dahlin´s bassiner på DEN GRØNNE PLADS i Hirtshals (1993) vil vandet boble
og syde som stod det i forbindelse med havet.

Omkring bassinet ses en cirkelformet 40 cm høj plads belagt med udskårne og
farvestrålende stentøjsfliser, designet efter verdens ældst kendte mønster, symbolet
FLOWER OF LIFE, som hér skitseret af Dorte Dahlin.

FLOWER OF LIFE er opbygget efter det gyldne snits princip og optræder i flere varierende gengivelser i mange verdensdele, de ældste ses indgraveret i en række søjler i Osirion ruinerne, der ligger ved Seti templet i Abydos i Ægypten.