KOLOSSEN, 1995. Model, bemalet gips og træ, 59 x 62 x 122 cm (1:25). KØS - Museum for kunst i det offentlige rum.

KOLOSSEN, 1995. Skitse - set fra Color Line / Havnen.

KOLOSSEN, 2021. Visualisering - set fra Jyllandsgade.

KOLOSSEN, 2021. Visualisering - set fra Nørregade.

KOLOSSEN, 1995. Model, bemalet gips og træ, 18 x 62 x 80 cm (1:200). KØS - Museum for kunst i det offentlige rum.

KOLOSSEN I HIRTSHALS 

Skitseprojekt af Dorte Dahlin og Mogens Møller, 1995 - 2006 - 2021.

Kolossen er et monument, der tager udgangspunkt i Hirtshals placering ved havet. Med en samlet højde på 12 meter fra jordplan vil monumentet med sin enkle tøndeform skabe et unikt sømærke set fra havet og alle indfaldsveje, hvor den vil fungere som landmærke.

Kolossen genopretter den historiske Stjerneplads af Steen Eiler Rasmussen (1919) og skaber samtidigt et markant punkt i  Hirtshals Kommunes oprindelige Trekantsplan fra 1980´erne, hvor monumentet sammen med Color Line og Den Grønne Plads med Monument & Trappe afgrænser den ældre bymidte og handelsområde.

Nørregade, der løber mellem Den Grønne Plads og Stjernepladsen, vil blive rumligt afklaret af Kolossen som en monumental afslutning - helt i lighed med Hjørringgade, der afklares perspektivisk af Fyret. Med byens udvidelse mod øst kan Stjernepladsen genopstå som nyt historisk punkt, hvor Kolossen på sigt kan skabe et nyt centrum, hvoromkring byen kan udvikle sig og forretningslivet trives.

Kolossen vil, udover at være tydelig på afstand, være meget detaljerig på nært hold.Tøndeformen hviler på tre bronzeskildpadder, der igen er placeret på en mur. Muren rejser sig fra grundplanet af stjernebilledet Karlsvognen og understreger dermed ideen om et fysisk sømærke og urgammel navigation efter stjernekonstellationer. 

• Tøndeform: H ca. 820 cm
• Tre skildpadder, bronze: HBL ca. 80 x 100 x 130 cm
• Sokkelmur, råkløvet granit: HBL ca. 2 x 0,70 x 20 m
• Jordvold: H ca. 100 cm


Modellerne til projektet findes på KØS - Museum for kunst i det offentlige rum.

 

KOLOSSEN I HIRTSHALS

Af Mikkel Bogh, mag.art. i kunsthistorie, Direktør for SMK - Statens Museum for Kunst.

Uddrag af katalogtekst til udstillingen TILFÆLDETS GEOMETRI, vist på Vendsyssel Kunstmuseum, The Lighthouse i Glasgow, Køge Skitsesamling og Arkitektskolen Aarhus (2000-01):

“Kolossen i Hirtshals udgøres først og fremmest af en ti meter høj, tøndeformet skulptur uden forside og bagside, en skulptur der har samme udtryk uanset hvilken synsvinkel den bliver set fra og som da også tænkes placeret på den såkaldte Stjerneplads, byens vigtigste trafikale knudepunkt med ind- og udfaldsveje i seks retninger. Kolossen hviler på tre store bronzeskildpadder som igen står på en to meter høj mur hvis grundplan har form efter stjernetegnet Karlsvognen. Under tøndens bund, imellem murens vægge, ligger en lille have, en Stjernehave, som i sin intimitet og afsondrethed danner kontrast til omgivelserne.

Kolossen er Dorte Dahlins og Mogens Møllers bud på en monumentalskulptur som kan fungere på flere skalaer samtidig. Dens i alt tolv meters højde gør den, i samspil med den lyse beton, synlig som landmærke for søfolk og tilrejsende fra vandsiden. Med sin regelmæssige og symmetriske form medvirker den desuden til at markere pladsens trafikale funktion, som et sted for transit, udveksling og uforstyrret transport ind mod byen eller fra byen ud mod verden. Men også i en endnu mindre skala har den sin virkning. Ved nærmere eftersyn, fra fodgængere eller opmærksomme bilister, indbyder sokkelmurens uregelmæssige plan til ophold på stedet, måske ligefrem til indtræden i den indre have. Overgangen fra tøndeformens ”hurtige” form, fra dens umiddelbare aflæselighed, og til den kryptiske, indfoldede haves ”langsomme” form, formidles af de tre skildpadder der på samme tid giver indtryk af bevægelse og af stilstand. 

Både i europæisk og orientalsk kultur har skildpadden været anvendt som billede på stabilitet, på noget bestandigt og bærende, men vi ved samtidig at skildpadden faktisk bevæger sig: Som fundament for en kolos får den derfor en dobbelttydig rolle, både som den der giver et solidt grundlag at bygge på, og som den der sikrer bevægelighed og forandring, om end en bevægelighed af en anden træg art end den motoriserede trafiks og en forandring af en anderledes velfunderet art end den som et hastigt og nådesløst kapitalmarked tilsiger. 

Kolossen rummer således mulighed for både nærsansning og fjernsansning, hurtig omdrejning og langsom kontemplation, svarende til de faktiske muligheder som den konkrete plads og det konkrete sted i byen ville kunne tilbyde. Den føjer sig ind under stedets præmisser, men peger også, helt principielt og på sin egen spørgende facon, på de uudnyttede muligheder.”


Links

» SOUL
» delta HERMES
 

Læs mere